MBB AÇIK VERİ PORTALI

Açık veri kaynakları, eşitlikçi, adil, kapsayıcı, kolay erişilebilir ve katılımcı şehircilik ve yönetişimin bir parçasıdır. Karar vericiler, politika üreticileri, araştırmacılar, akademisyenler, uygulamacılar, uzmanlar ve konunun diğer tüm ilgilileri için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşır. Verilerin kentler üzerine düşünen, araştıran ve çalışan kişilerin kullanımına sunulması, şehre dair kararlı ve bütüncül politikaların geliştirilmesi ve yeni öneri, proje ve çalışmaların yürütülmesine olanak sağlar.

Marmara Belediyeler Birliği data sayfası, başta Marmara Bölgesi özelinde toplanmış veya işlenmiş veriler ve bunlardan üretilen analiz raporları olmak üzere, şehircilik ve yerel yönetim odaklı her türlü bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu sayfada yer alan verileri indirebilir ve çalışmalarınızda kaynak olarak kullanabilirsiniz. Her bir veri kümesine çalışmalarının adlarının yer aldığı sekmelerden ulaşabilirsiniz.

Marmara Bölgesi
Kentleşme
İyi Uygulamalar
Kültür
Çevre Yönetimi
Yerel Diplomasi
Yerel Kalkınma
Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
Afet Yönetimi