Marmara Bölgesi'ndeki Büyükşehir ve İl Belediyelerinin 2020-2024 Stratejik Planlarında Belirtilen Güçlü Yön-Zayıf Yön-Fırsat-Tehditler (GZFT) Veri Seti

Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Yalova illerine ek olarak Bolu ve Düzce illerini kapsayan çalışma, Aralık 2021 - Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ilgili büyükşehir ve il belediyelerinin 2020-2024 yılları için hazırlamış oldukları stratejik planlar incelenmiş ve burada yer verilen güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (GZFT-SWOT) listelenmiştir.

Listelenen maddeler için "Belediye Adı", "GZFT-SWOT Kategori", "Belediyelerin Kendi Kategorilendirmeleri", "Belirtilen Durum", "Belirtilen Durumun Ölçeği", "Kategoriler", "Belge Kaynağı", "Sayfa Numarası", "Erişim Tarihi" gösterge başlıklarına göre gerekli veri girişleri ve sınıflandırmalar yapılmıştır.

“Belirtilen Durumun Ölçeği” göstergesi kapsamında belediyelerce belirtilen durumlar kurumsal bir özellik gösteriyorsa “Kurum İçi”, kentin genelini ilgilendiren bir konuysa “Kente Dair” ve ülke ve dünya geneli için geçerli ya da herkesi ilgilendiren/ilgilendirebilecek bir durumsa “Genel” etiketleriyle sınıflandırılmıştır.

Belediyelerce belirtilen durumlar “Kategoriler” kısmında ise afet, altyapı, bilgi teknolojileri, çevre, demografi, dezavantajlı gruplar, ekonomi, fiziksel kapasite, göç, güvenlik, hukuk, iş birliği, iletişim, kamusal alan, katılım, konut, koordinasyon, kültür, mali işler, personel, sağlık, sanayi, turizm, ulaşım, yönetim konu başlıklarından en az bir en fazla dördü ile ilişkilendirilmiştir.

2020-2024 Stratejik Planlarını odağına alan çalışmanın 2025 yılında 2025-2029 yılı Stratejik Planları için tekrarlanması planlanmaktadır.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfadaki ön izleme modunda kısıtlı veri sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını ve satırlarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.