Afet Yönetimi

COVID-19 Uygulamaları

Bu çalışma ile belediyelerin küresel krizlerle baş edebilme stratejilerini, yöntemlerini ve süreç yönetimlerini, kurumsal web sitesi ve/veya sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi/dijital kanallar yoluyla izlemek ve değerlendirmek üzere bir veritabanı hazırlanması amaçlanmıştır.