MARMARA BÖLGESİ BELEDİYELERİ COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE UYGULAMALARI VERİTABANI

Amaç

Bu çalışma ile belediyelerin küresel krizlerle baş edebilme stratejilerini, yöntemlerini ve süreç yönetimlerini, kurumsal web sitesi ve/veya sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi/dijital kanallar yoluyla izlemek ve değerlendirmek üzere bir veritabanı hazırlanması amaçlanmıştır. Araştırma, 2020 yılı itibariyle küresel ölçekte bir kriz oluşturan COVID-19 pandemisi kapsamında farklı ölçekten belediyelerin reflekslerini görmeyi ve genel eğilimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu veritabanının ve çalışma kapsamında üretilen analiz raporlarının, belediyelerin sağlık alanındaki afetlere karşı dayanıklılık çalışmalarında bir uygulama arşivi oluşturması ve hem politika üreticileri hem uygulamacılar hem de araştırmacılar için faydalı bir araç olması hedeflenmektedir.

Kapsam

Araştırma alanı Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Türkiye İBBS) Düzey 3 Bölgeleri olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illeri belediyelerinden (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, sadece 11 Mart (Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü tarih) - 1 Haziran (Resmi olarak normalleşme sürecinin başladığı tarih) 2020 tarihleri aralığında yayınlanan uygulamalara yer verilmiştir.

Yöntem

Türkiye İBBS Düzey 3 Bölgelerinde yer alan il ve ilçe belediyelerinin kurumsal web sitesinde yer verdikleri COVID-19 kapsamındaki uygulamalar, proje ve araştırma ekibi arasında paylaşılarak manuel olarak excel üzerinde toplanmış ve belirlenen 15 temaya göre etiketlenmiştir. Proje ekibi tarafından düzenlenerek son haline getirilen veri setinde ilgili belediyelerin web sitelerini bir iletişim kanalı olarak kullanma sıklığını gözlemlemek adına aynı uygulamanın birden fazla kez paylaşılması durumunda tüm paylaşımlar veri setine dahil edilmiştir.

Tarihsel çerçeve açısından; 29 Mayıs 2020 tarihinde başlayan bir uygulama listeye dahil edilmiştir. 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan projeler normalleşme sürecine geçildiği için dahil edilmemiştir.

Data

Şehir Adı: Kurumsal web sitesi üzerinden verisi toplanan belediyenin bulunduğu ilin adı.
Belediye Adı: Kurumsal web sitesi üzerinden verisi toplanan belediyenin adı.
Faaliyet Teması: Araştırma ekibi tarafından belirlenen on beş tema; altyapı, barınma/konut, çevre (atık yönetimi/hijyen/temizlik işleri vb.), denetim, eğitim, iletişim, kamusal mekan, kent teknolojileri, kurumsal gelişim/yönetişim, kültür ve sanat, sağlık, sosyal hizmet/sosyal yardım, ulaşım ve hareketlilik, yerel diplomasi, yerel kalkınma bulunmaktadır. Duyurunun ilişkili olduğu temalar herhangi bir önem sırasına bakılmadan seçilmiştir.
Tarih: Faaliyetin başlama tarihi, bu tarihe ulaşılamıyor ise faaliyetin belediyenin kurumsal web sitesinde duyurulduğu tarih.
Kaynaklar: Faaliyetin belediyenin kurumsal web sitesindeki duyuru linki.

*Veri .xls formatında indirebilirsiniz.
**Bu sayfada paylaşılan verilerden kaynak göstererek yararlanabilirsiniz.
***Bu çalışmada veri toplama süreci MBB iç kaynakları tarafından yürütülmüştür.

Proje Ekibi

Burcuhan Şener, Ezgi Küçük Çalışkan, Büşra İnce, Görsev Argın, Özge Sivrikaya

Araştırma Ekibi

MBB Araştırma Ekibi: Başak Atan, Burak Arlı, Büşra Yılmaz, Dilara Gülşah Azaplar, Duygu Kavak, Melike Öztürk, Merve Ağca, Mustafa Özkul, Samet Keskin, Selim Pulcu
Stajyer Araştırmacılar: Ali Emre Soner, Büşra Toprak, Melike Kalkan, Mina Ekeman.

Eksik/hatalı görülen verileri, ilgili açıklama ve haber linki ile [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Belediyelerin COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Web Site Kullanımları-Marmara Bölgesi Analizi raporuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şehir Adı Belediye Adı Faaliyet Adı Temalar