Uluslararası Kent Ağları Veri Seti 2022

Yerel yönetimler, başta iklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler, ekonomik krizler olmak üzere, dünya üzerinde her bölgeyi etkileyen küresel sorunların yereldeki olumsuz etkilerine karşı mücadele etmekte; yerelin kendine özgü kalkınma sorunlarına çözüm aramaktadır. Bu süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırmada uluslararası temaslar etkin birer araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi ve deneyim paylaşımı, finansal kaynak ya da teknik uzmanlık arayışı, ortak proje ve iş birliği geliştirme, küresel tartışmalarda yerel aktörlerin söz sahibi olması gibi amaçlarla kurulan bu temasların en etkili araçlarından biri de uluslararası kent ağlarıdır. Sayıları, coğrafi ve tematik kapsamları gittikçe artan bu ağlar, yerel yönetimlerin çözüm üretebilme kapasitelerini ve etki alanlarını artırmaktadır.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), hem yerel hem de uluslararası kalkınma süreçlerinde önemli bir aktör olan uluslararası kent ağlarıyla ilgili farkındalığı artırmak ve yerel yönetimlerle bu ağlar arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda MBB, farklı temalarda ve farklı amaçlarla bölgesel ve küresel ölçekte kurulan uluslararası kent ağlarını derlemek amacıyla Nisan-Ekim 2022 tarihleri arasında “Uluslararası Kent Ağları Veri Seti 2022” araştırmasını yürütmüştür. Araştırma sonucunda ortaya çıkan veri seti, yerel yönetimlerin yanı sıra yerel diplomasi üzerine çalışan araştırmacılar ve uzmanlara da bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Yöntemi: “Uluslararası Kent Ağları Veri Seti 2022” araştırması kapsamında Türkiye’deki belediyelerin üye olabileceği uluslararası kent ağları tespit edilerek listelenmiştir. Ardından belediyelerin bu ağlara ilişkin yararlanabileceği bilgiler için her bir uluslararası kent ağının resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları incelenmiştir. Bu platformlarda bulunamayan eksik bilgiler internet üzerinden genel arama yapılarak tamamlanmaya çalışılmıştır. Herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı takdirde ilgili satır boş bırakılmıştır.

Araştırma Kapsamı: Araştırma, Türkiye’deki belediyelerin üye* olabileceği bölgesel ve küresel uluslararası kent ağlarını içermektedir. Bu ağların bir kısmı sadece belediyelerin dahil olduğu ağlarken bir kısmı sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ya da akademik kurumlar gibi farklı sektörlerden kuruluşlara da açıktır.

Üyelik tipleri, üyeliğin kapsamı ve üyeliğe dahil olma biçimi ağdan ağa değişmektedir. Bu araştırma kapsamında üyelik geniş anlamıyla ele alınmış, tüm üyelik tipleri dikkate alınarak ağlar araştırmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla, sınırlı üyelik, iştirakçi üyelik, tam üyelik gibi farklı üyelik tiplerinin kapsamına bakılmasızın, Türkiye’deki belediyelerin katılımına açık olan ağlar veri setine eklenmiştir.

Araştırma Ekibi: “Uluslararası Kent Ağları Veri Seti 2022” çalışması, MBB Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Listede yer alması gerektiğini düşündüğünüz Uluslararası Kent Ağları'na dair bilgileri ilgili link üzerinden iletebilirsiniz: https://mbb.bb/et17ps

Ayrıca çeşitli soru, görüş, eleştiri vb. yorumlarınızı [email protected] e-posta adresi üzerinden paylaşabilirsiniz.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfadaki ön izleme modunda kısıtlı veri sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını ve satırlarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.