Çevre Yönetimi

İklim Değişikliği Eylem Planı

Marmara Bölgesi Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Durumları Veri Seti

Sıfır Atık Belge Durumları

Marmara Bölgesi Sıfır Atık Belge Durumları Veri Seti