Marmara Bölgesi Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Durumları Veri Seti

Marmara Bölgesi'ndeki 6 büyükşehir belediyesini ve bu büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerini kapsayan çalışma, Ağustos 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi form üzerinden belediyeler tarafından veri girişleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Belediyelere verilerin girilebileceği bir form bağlantısı gönderilmiştir. Belediyelerin bu formda yer alan sorulara verdikleri cevaplar neticesinde veri seti hazırlanmıştır.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üyesi belediyelerin bünyesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları; Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları; Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Şube Müdürlükleri; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri; İklim Değişikliği Şube Müdürlükleri; Temizlik İşleri Müdürlükleri; Çevre Yönetimi Birimleri; Enerji Büroları; Enerji Masaları ile e-mail ve telefon aracılığıyla irtibata geçilerek formu doldurmaları istenmiştir.

Referans bölgesinde yer alan büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından toplamda 121 belediyeye ait veri girişi yapılmıştır. Çalışmada belediyelerden ilgili birimlere dair 31.12.2020 tarihine kadar olan veriler talep edilmiştir.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) veri seti kapsamında belediyelere "İl Adı, Belediye Adı, Sera Gazı Envanteri var mı?, İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planı var mı?, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı var mı?” soruları sorulmuştur.

Çalışma Ekibi

Marmara Bölgesi belediyelerinin İDEP Durumları Veriseti çalışması, MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmüştür.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfa üzerinde tüm veri başlıkları yerine kısıtlı sayıda veri başlığı sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.