Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti

Yerel yönetimler, şehircilik alanında olduğu kadar iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi küresel sorunlara çözüm bulmada da kritik bir rol üstlenmektedir. İyi uygulama ve deneyim paylaşımı, yerel yönetimlerin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmesinde etkili araçlardan biridir. Yerel yönetimlerin ölçeği, coğrafi konumu, ekonomik durumu ve demografik yapısı bakımından birbirinden farklı olması, karşılaştıkları sorunların da belirli ölçüde çeşitlenmesine yol açar. Ancak birçok belediye, bu farklılıkların yanı sıra benzer ve temel sorunlarla da mücadele etmektedir. Yerel yönetimler arasında etkili iletişim kanallarının eksikliği, başarılı uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasını zorlaştırmaktadır.

İyi uygulama platformları, farklı şehirlerde ve ülkelerde uygulanmış başarılı projeleri ve stratejileri bir araya getirerek etkili bir iletişim ağı yaratır. İyi uygulama örneklerinin yanı sıra yerel yönetimler ve şehircilik alanında çeşitli vaka çalışmaları, rehberler ve yayınları da derleyen bu platformlar, yerel yönetimlere birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak benzer sorunlara daha etkili ve yenilikçi çözümler geliştirme imkanı tanır. Platformların etkin kullanımı; bilgi paylaşımı ve yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşır.

Araştırma Kapsamı: Marmara Belediyeler Birliği (MBB), yerel yönetimler ve kurumlar arası etkileşimi, bilgi ve deneyim aktarımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda MBB, Akıllı Şehirler, Doğa Temelli Çözümler, İklim Değişikliği, Sosyal Politika ve Kapsayıcılık gibi şehircilik alanındaki pek çok temada iyi uygulamaları içeren platformların bir araya geldiği bir veri seti hazırlamıştır. Bu veri setinden yararlanarak iyi uygulamaların teması, kapsadığı bölge ve ilgili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gibi kategorilere erişmek mümkündür. Bu veri seti, yerel yönetimlerin etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Araştırma Yöntemi: Araştırma kapsamında, belediyelerin istifade edebileceği iyi uygulama örnekleri, projeler, vaka çalışmaları, rehberler ve yayınları derleyen uluslararası platformlar tespit edilerek listelenmiştir. Ardından bu platformlar, kapsadıkları bölgelere, temalarına ve ilgili oldukları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına göre incelenerek sınıflandırılmıştır.

Araştırma Ekibi: Çalışma, MBB Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Listede yer alması gerektiğini düşündüğünüz Uluslararası Kent Ağları'na dair bilgileri ilgili link üzerinden iletebilirsiniz: https://mbb.bb/et17ps

Soru, görüş, eleştiri vb. yorumlarınızı [email protected] e-posta adresi üzerinden paylaşabilirsiniz.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfadaki ön izleme modunda kısıtlı veri sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını ve satırlarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.