Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti 2022

“Kötü kütüphaneler koleksiyon oluşturur, iyi kütüphaneler hizmetler oluşturur, büyük kütüphaneler topluluklar oluşturur.”

R. David Linkes

İnsanın kendini inşa etmesine imkan sağlayan en başat eylemlerin başında okumak gelmektedir. Kütüphaneler ise bu açıdan gerek kullanıcılarına çeşitli ve geniş bilgi kaynakları sunmaları gerekse önemli bir kamusal mekân olmaları açısından kent için oldukça hayati bir yere sahiptir. Kültür alanında gerçekleştirdikleri birçok çalışmada olduğu gibi kütüphanecilik hizmetlerinde de belediyeler, nicelik ve nitelik açısından kapsamlı ve zengin çalışmalar yürütmektedir. Her geçen gün belediye kütüphanelerinin sayısı, türü ve belediyelerin kütüphanecilik hizmetleri altında gerçekleştirdikleri faaliyetler artmakta ve çeşitlenmektedir.

Bu kapsamda, MBB üye belediyelerinin kütüphane hizmetleri alanında şehir sakinlerine sundukları imkanları daha iyi anlamak ve değerlendirmek amacıyla daha önce 2021 yılında kapsamlı bir çalışma yürütülmüş ve bu çalışma 2022 yılında tekrarlanmıştır. 2022 yılında tekrarlanan bu çalışma kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Bilecik’te yer alan belediyelere, kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin niteliklerine dair bir soru formu gönderilmiş ve buradan elde edilen 2021 yılına ait veriler derlenerek “Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti 2022” oluşturulmuştur.

Belediyelerin kütüphane ve kütüphane hüviyetinde bulunan okuma salonları, bilgi merkezleri ve bilgi evlerinden oluşan ilgili birimlerin verileri “coğrafi bilgiler”, “bina özellikleri”, “koleksiyon bilgileri”, “kullanıcı hizmetleri” ve “personel” olmak üzere 5 ana kategori ve 61 gösterge ile ilgili veri setinde yer almaktadır.

Kütüphanesi bulunmadığına dair dönüş yapan belediyelerin bilgileri de ilgili veri setine eklenmiştir. İlgili ver setinin bir sonraki yayın tarihinin 2023 yılında olması planlanmaktadır.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfa üzerinde tüm veri başlıkları yerine kısıtlı sayıda veri başlığı sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.